”โดนสองเอ็นครางครวญลั่นด้วยเหตุว่าใหญ่มากยิ่งกว่าแท่งสามี”